Fandíme Slovensku 2016

Profil výstavy

I. festival (veľtrh) športu, zábavy, relaxu, médií a inovácií.

Hlavným motívom  festivalu je motivácia detí , mládeže, študenstva vo vzdelávacom  systéme k lepším výkonom, a zvyšovaniu záujmu o šport , vedu , technológie. Ide teda o multižánrový festival, miesto zážitkovej zábavy pre desaťtisíce návštevníkov, platforma pre partnerov na získanie nových klientov, na zvýšenie tržieb a publicity, nástroj pre spoločensky zodpovedné podniky. Zameranie na všetky vekové kategórie, ako aj pre rodiny s deťmi. 

Termín konania: 09.09.2016 - 11.09.2016
Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex Nitra
Organizátor: Free Publicity SE, Európska spoločnosť
Otváracie hodiny: 9.9.2016 od 13:00 do 22:00
10.9.2016 od 9:00 do 22:00
11.9.2016 od 9:00 do 18:00

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska