Objednávkový katalóg služieb

1 – všeobecné výstavné podmienky

2 – potvrdenie o realizácii

3 – objednávka montáž demontáž

4 – allur

5 – maxima

6 – octanorm

7 – monti

8 – atyp

9 – priestorové požiadavky

10 – grafické límce

11 – aranžovanie

12 – zapožičanie stožiarov na vlajky

13 – vybavenie nábytkom

14 – vybavenie drobným inventárom

15 – elektroinštalačné práce

16 – elektrické prívody pre expozície

17 – stlačený vzduch

18 – vodoinštalačné práce

19-manipulácia

20 – telefón a fax

21 – pripojenie na internet

22 – hostesky

23 – upratovanie expozície

24 – vstupy do výstavného areálu

25 – kvety

26 – pravidlá pre montáž a demontáž expozícii

Mapa výstaviska