Objednávkový katalóg služieb

Objednávkový katalóg je interatívny, teda plne vpisovateľný priamo na webe.
Následne je potrebné ho uložiť a odoslať mailom na príslušnú ardesu. 

 

Objednávkový katalóg

Mapa výstaviska