Zamestnanci

Úsek riaditeľa

Ing. Jozef Muzika

Ing. Jozef Muzika

poverený riaditeľ
+421 37 6572 402
+421 902 969 632
Marcela Vágová

Marcela Vágová

asistentka riaditeľa
+421 37 6572 401

Oddelenie marketingu a komunikácie

Ing. Martin Lužbeťák, MBA

Ing. Martin Lužbeťák, MBA

vedúci oddelenia marketingu a komunikácie
+421 37 6572 426
+421 911 200 649
Gabriela Stochová

Gabriela Stochová

odborná referentka marketingu
+421 37 6572 252
+421 903 977 972
Ing. Katarína Moravcová

Ing. Katarína Moravcová

marketingová manažérka
+421 37 6572 426
+421 911 967 006

Oddelenie ľudských zdrojov a miezd

Ing. Mária Balková

Ing. Mária Balková

vedúca oddelenia ľudských zdrojov a miezd
+421 37 6572 410
+421 910 910 144
Jaroslava Durdiaková

Jaroslava Durdiaková

mzdová účtovníčka
+421 37 6572 411
+421 911 611 609

Oddelenie služieb - Stánky občerstvenia_Doplnkový predaj_Krátkodobé prenájmy_Výstavy psov_Kontrakty_Burza exotov

Dáša Stanovičová

Dáša Stanovičová

referent služieb
+421 37 6572 140
+421 903 996 605
Mgr. Zuzana Ďurková

Mgr. Zuzana Ďurková

referent služieb
+421 37 6572 260
+421 902 969 647

Obchodný úsek

Zita Pindešová

Zita Pindešová

odborná ekonómka obchodného úseku
+421 37 6572 206
+421 905 592 521
Emília Durdiaková

Emília Durdiaková

odborná ekonómka obchodného úseku
+421 37 6572 302
+421 0911 880 263

Obchodná skupina č.1_Medzinárodný_Strojársky_veľtrh_Aqua-Therm

Ing. Jozef Jenis

Ing. Jozef Jenis

vedúci obchodnej skupiny 1
+421 37 6572 201
+421 903 406 618
Magdaléna Červená

Magdaléna Červená

asistentka
+421 37 6572 202
+421 903 706 950
Ing. Peter Lietava

Ing. Peter Lietava

obchodný manažér
+421 37 6572 204
+421 903 773 026
Mgr. Patrik Šebök

Mgr. Patrik Šebök

obchodný manažér
+421 37 6572 121
+421 902 343 082
Ing. Ondrej Vaňo

Ing. Ondrej Vaňo

obchodný manažér
+421 37 6572 257
+421 905 460 313

Obchodná skupina č. 2 - Rybárstvo_poľovníctvo _a_včelárstvo_Agrosalón_Nábytok_a_bývanie_Nová_veterinária_Gaudeamus_Autosalón_Autoshow_Nitra

Ing. Igor Hubinský

Ing. Igor Hubinský

vedúci obchodnej skupiny 2
+421 37 6572 205
+421 905 286 674
Bc. Silvia Miklíková

Bc. Silvia Miklíková

obchodná manažérka
+421 37 6572 427
+421 911 224 215
Mgr. Veronika Némethová

Mgr. Veronika Némethová

obchodná manažérka
+421 37 6572 275
+421 907 107 776

Obchodná skupina č. 3 - Svadobné dni a Beauté, Gardenia, Domexpo, Jobexpo, Mladý tvorca, Agrokomplex, Národná_výstava_hospodárskych_zvierat, Enviro_Expo

Zuzana Cyprichová

Zuzana Cyprichová

vedúca obchodnej skupiny 3
+421 37 6572 303
+421 903 564 610
Martina Lacinová

Martina Lacinová

obchodná manažérka
+421 37 6572 120
+421 911 701 041
Ing. Peter Szakmár

Ing. Peter Szakmár

obchodný manažér
+421 37 6572 404
+421 902 969 625
Janka Majerčiková

Janka Majerčiková

obchodná manažérka
+421 37 6572 341
+421 903 425 243
Bc. Tomáš Turza

Bc. Tomáš Turza

obchodný manažér
+421 918 910 535

Stredisko projekčných činností a dizajnu

Ing. Michal Jech

Ing. Michal Jech

vedúci strediska projekčných činností a dizajnu
+421 37 6572 345
+421 911 660 034
Ing. Anna Jakubčinová

Ing. Anna Jakubčinová

projektantka
+421 37 6572 348
+421 902 969 701
Ing. Ester Magyarová

Ing. Ester Magyarová

projektantka
+421 37 6572 344
+421 902 969 630
Peter Dobiš

Peter Dobiš

príprava výroby a schvalovanie projektov
+421 37 6572 133
+421 911 611 608

Tlačiareň

František Giertl

František Giertl

vedúci oddelenia
+421 037 6572 246
+421 911 404 052

Stredisko ZVZ a špedície

Ing. Ivan Molnár

Ing. Ivan Molnár

vedúci strediska ZVZ a špedície
+421 37 6572 137
+421 904 302 774
Igor Kuna

Igor Kuna

sklad ZVZ
+421 37 6572 581
+421 904 302 513

Stredisko výstavný areál

Ing. Vladimír Sedlák

Ing. Vladimír Sedlák

vedúci strediska
+421 37 6572 538
+421 911 038 008

Oddelenie ochrany majetku, PO a dopravnej obsluhy

Mgr. Jozef Kuchár

Mgr. Jozef Kuchár

vedúci oddelenia
+421 37 6572 538
+421 903 930 671

Oddelenie správy - údržby zelene a odpadového hospodárstva

Ing. Ingrid Šebšajevičová

Ing. Ingrid Šebšajevičová

vedúca oddelenia
+421 37 6572 507
+421 911 880 265

Stredisko energetiky a VTZ

Ing. Štefan Ballay

Ing. Štefan Ballay

vedúci strediska
+421 37 6572 255
+421 903 323 810

Oddelenie energetiky a vodného hospodárstva

Richard Škorica

Richard Škorica

vedúci oddelenia VTZ
+421 37 6572 254
+421 911 224 214

Ekonomický úsek

Natália Antošová, M.S.

Natália Antošová, M.S.

poverená vedením ekonomického úseku
+421 37 6572 403
+421 905 747 055

Oddelenie financií a controllingu

Milena Slivkaničová

Milena Slivkaničová

vedúca oddelenia
+421 37 6572 422
+421 911 440 069

Oddelenie informačných technológií

Mgr. Peter Mesároš

Mgr. Peter Mesároš

vedúci oddelenia
+421 37 6572 234
+421 904 717 717

Oddelenie MTZ

Ing. Dionýz Urbanský

Ing. Dionýz Urbanský

vedúci oddelenia
+421 37 6572 340
+421 903 440 952
Ing. Marián Trubíni

Ing. Marián Trubíni

referent MTZ
+421 37 6572 346
+421 911 270 060

Stredisko výroby

Vladimír Varga

Vladimír Varga

vedúci strediska výroby
+421 37 6572 131
+421 904 302 776
Richard Švihel

Richard Švihel

stavbyvedúci
+421 37 6572 135
+421 902 969 644

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Mgr. Svetlana Ďuranová

Mgr. Svetlana Ďuranová

Vedúca strediska SPM
+421 37 6572 553
+421 905 280 495
Jana Pažitná

Jana Pažitná

Sekretariát múzea
+421 37 6572 578
Jana Décsiová

Jana Décsiová

Knižnica SPM v Nitre
+421 903 822 765
Ing. Vladimír Majerčík

Ing. Vladimír Majerčík

Odborný pracovník SPM
+421 37 6572 570
+421 902 969 626

Mapa výstaviska