Odborný sprievodný program na výstave AGROKOMPLEX 2017

vizual web jpg

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM AGROTRADE GROUP – vpE

 

Cestičky výstavnou plochou

Technológia a príbeh pestovania hustosiatych plodín
Technológia a príbeh pestovania plodín siatych na presno
Technológia zberu krmovín
Chované zvieratá (oviec, kráv, magaduriek, kačíc, kurčiat)
Stroje potrebné pre chovanie zvierat
Doprava a manipulácia v poľnohospodárstve
Farmárska výroba potravín

Kultúrno-odborný program

Každý deň medzi kultúrnym programom budú prebiehať odborné diskusie na témy:

1.)               Perspektívy slovenskej živočíšnej výroby po plošnom zavedení kŕmenia zvierat bez GMO krmivami.

2.)               Poctivá výroba potravín bez aditív a konzervantov verzus bežne dostupné potraviny v obchodných reťazcoch.

3.)               Možnosti zvyšovania efektivity prác v poľnohospodárstve vďaka zvyšovaniu rýchlosti vykonávania jednotlivých prác.

4.)               Znižovanie spotreby umelých hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve bez znižovania úrody.

5.)               Špecifiká zamestnávania pracovníkov v poľnohospodárstve verzus zákonník práce.

6.)               Malí farmári kontra veľké podniky – diskusia o oblastiach, v ktorých sú názory odlišné

7.)               Nákup slovenskej pôdy a poľnohospodárskych firiem

 

ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM AGROKOMPLEX 2017

DISKUSNÉ OKRÚHLE STOLY

Organizátori:
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Štvrtok - 17.8.2017
14:00 – Slovensko a nová SPP po roku 2020

Piatok  - 18.8.2017
10:00 – Slovenské zeleninárstvo vstáva z popola. Môže byť príkladom pre iné odvetvia?
12:00 – Národný potravinový katalóg
14:00 – Eliminácia rizík v poľnohospodárskej prvovýrobe

sobota - 19.8.2017
10:00 – Získavajú si slovenské mliečne výrobky srdcia spotrebiteľa?
(spolu s ochutnávkou)

SPRIEVODNÉ PODUJATIA v réžii SPU v Nitre

1. blok prednášok:

Názov: Inovatívne možnosti výroby potravín
Garant: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., riaditeľka, Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre
Termín konania: 18. augusta 2017 od 10:00 do 12:00 h

10:05 – 10:20  
Voľba budúcnosti – potraviny s pridanou hodnotou
doc. ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

10:20 – 10:35 
Mäsové výrobky: áno či nie?
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.

10:35 – 10:50 
SCI: PEL-0V0-ZEL (pátranie po alergénoch)  
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

10:50 – 11:05 
Celiakia – strašiak s riešením                                
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.

11:05 – 11:20 
Kovy: počúvate signály vlastného tela?                  
Ing. Zuzana Kňažická, PhD.

11:20 – 11:35 
Inovácie v agropotravinárstve                                 
doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.

11:35 – 11:50 
Progresívne metódy výskumu na trhu potravín: získavanie a spracovanie neuromarketingových dát           
Ing. Jakub Berčík, PhD.

 

2. blok prednášok:

Názov: Nové trendy v poľnohospodárskej technike
Garant: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan, Technická fakulta SPU v Nitre
Termín konania: 18. augusta 2017 od 13:00 do 15:00 h

13:05 – 13:30  
Efektívne využívanie modernej poľnohospodárskej techniky         
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

13:30 – 13:50 
Možnosti znižovania nákladov pri prevádzke strojových súprav v rámci výrobných technológií uplatňovaných v rastlinnej výrobe     
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

13:50 – 14:10 
Moderne prvky ustajnenia na zmiernenie tepelnej záťaže dojníc kondukciou  
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.

14:10 – 14:30 
Navigácia robotov medzi poľnohospodárskymi plodinami            
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.

14:30 – 14:50 
Transfér technológií a inteligentné poľnohospodárstvo  
doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.

 

 

 

pdf mapa

Mapa výstaviska